5th International Congress of MBT

 

Mentalizing beyond clinical disorders: Resolving the puzzle

 

 

Op 21 en 22 november jongstleden heeft het 5e internationale congres van MBT plaatsgevonden. Met meer dan 300 deelnemers, afkomstig uit 25 verschillende landen, en interessante lezingen en workshops waren deze dagen meer dan geslaagd! Op korte termijn kunt u hier een terugblik lezen. Wij willen dan ook iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie congres!

 

Voor meer foto’s, klik hier.